Pigeon เพิ่มแรง เสริมพลัง นกพิราบ / ไก่ชน

หนทางสู่แชมป์เปี้ยน  ได้มาด้วยความทุ่มเทการฝึกซ้อม และร่างกายที่แข็งแกร่ง 
โภชนาการศาสตร์แห่งกีฬา  เคล็ดลับการสร้างแชมป์