ประวัติความเป็นมา

นับเป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ภมรชัย ซัพพลาย  ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนคนรักสัตว์เลี้ยง 

เรายังคงมุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับสัตว์เลี้ยง    เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยงที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับสัตว์เลี้ยงแสนรัก   และสรรสร้างความสุขให้กับชุมชนคนรักสัตว์เลี้ยง

 

มุ่งมั่นเติมเต็มความสุขให้แก่ชุมชนคนรักสัตว์เลี้ยง We Love PETs

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง   ภมรชัย ซัพพลาย ได้จัดงาน We Love PETs อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554    เพื่อสร้างกิจกรรมสนุกให้กับทุกคนในครอบครัว  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกทั้งคนและสัตว์เลี้ยงในครอบครัว  อีกทั้งยังปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีจิตใจอ่อนโยน เมตตาต่อสัตว์เลี้ยง  เพื่อการเติบโตของชุมชนที่ดี มีคุณภาพ  อย่างยั่งยืน   

ส่งเสริมการให้ความรู้ และความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง   เพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตของสัตว์เลี้ยงแสนรัก

We Love PETs by Pamornchai