Pow'red Performance 2L.

รหัสสินค้า : 5425016900529

3,200.00 บาท

สินค้าหมด

POW’RED PERFORMANCE พาวเวอร์เรด เพอร์ฟอร์มแมนซ์


ในช่วงระหว่างฝึกซ้อม และแข่งขัน ม้าต้องดึงสารอาหารที่สะสมในกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงาน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ จำเป็นจ้องใช้อ๊อกซิเจน ระดับอ๊อกซิเจนที่มีมากเพียงพอ ช่วยสร้างให้ม้าฟิตมากกว่า ออกกำลังได้ดีกว่า เพิ่มความอึดทนนานกว่า


  • บำรุงม้าในช่วงฤดูแข่งขัน อีเล็คโตรไลด์ที่จำเป็นต่อม้า
  • เสริมสร้างเมตาบอลิซึม เพื่อใช้ในวันแข่งขันจริง
  • ลดการเสื่อมสลายกล้ามเนื้อ ลดความเครียด เตรียมความพร้อมให้กับม้าแข่งสูงสุด
  • อุดมด้วยวิตตามินเข้มข้น และธาตุเหล็ก
  • เพิ่มจำนวน และ คุณภาพเม็ดเลือดแดง
  • เสริมสร้างการสะสมอ๊อกซิเจนในกล้ามเนื้อ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้อ๊อกซิเจน
  • เพิ่มแรงฟืตในระหว่างการแข่งขัน 
  • ลดการเหนื่อยหอบ เพิ่มความอึดในการแข่ง
  • ฟื้นตัวไวหลังแข่งวิธีใช้

  • ผสมอาหารต่อมื้อที่ 25-50 ml ต่อครั้ง ไม่ควรเกิน 100 ml ต่อวัน กินเพียง 2-3 วันก่อนแข่ง


คาวาลอร์ หนึ่งเดียวที่แชมป์เปี้ยนทั่วโลกมั่นใจ และเลือกใช้

คาวาลอร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของม้า เราทุ่มเท ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโภชนาการ ร่วมกับ สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ F.E.I. เพื่อสวัสดิภาพ สุขภาพ และพัฒนาศักยภาพของม้า