เกี่ยวกับภมรชัย


ภมรชัย ซัพพลาย  ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530

จากอดีตแห่งความภาคภูมิใจกว่า 30 ปีในวงการสัตเลี้ยง   เราเริ่มถือกำเนิดขึ้นจากความรักในนกพิราบแข่ง  ของผู้ก่อตั้ง ภมรชัย ซัพพลาย

 

ในระยะแรกของการดำเนินธุรกิจนั้น  ภมรชัย ซัพพลาย  ได้ดำเนินกิจการจำหน่ายอาหาร และอาหารเสริมนกพิราบแข่ง  ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการนกพิราบ  และเป็นการวางรากฐานสู่วงการสัตว์เลี้ยงในระยะต่อมา 

 

ด้วยความรักและเข้าใจในสัตว์เลี้ยง   ภมรชัย ซัพพลาย ให้ความสำคัญกับโภชนาการที่ถูกต้องสำหรับสัตว์แต่ละสายพันธุ์  ที่มีความต้องการแตกต่างกัน  ส่งผลให้เรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
จนมาเป็นภมรชัย ซัพพลายในยุคปัจจุบัน