เกี่ยวกับภมรชัย

ภมรชัย ซัพพลาย  ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530

จากอดีตแห่งความภาคภูมิใจกว่า 30 ปีในวงการสัตว์เลี้ยง

เราเริ่มถือกำเนิดขึ้นจากความรักในนกพิราบแข่ง ของผู้ก่อตั้ง ภมรชัย ซัพพลาย

 

ในระยะแรกของการดำเนินธุรกิจนั้น ภมรชัย ซัพพลาย

ได้ดำเนินกิจการจำหน่ายอาหาร และอาหารเสริมนกพิราบแข่ง 

ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการนกพิราบ

และเป็นการวางรากฐานสู่วงการสัตว์เลี้ยงในระยะต่อมา 

 

ด้วยความรักและเข้าใจในสัตว์เลี้ยง

ภมรชัย ซัพพลาย ให้ความสำคัญกับโภชนาการที่ถูกต้องสำหรับสัตว์แต่ละสายพันธุ์ 

ที่มีความต้องการแตกต่างกัน  ส่งผลให้เรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

จนมาเป็นภมรชัย ซัพพลายในยุคปัจจุบัน