เวอร์เซเล-ลากา หนึ่งเดียวที่สวนสัตว์ชั้นนำของโลกเลือกใช้

เวอร์เซเล-ลากา หนึ่งเดียวที่สวนสัตว์ชั้นนำของโลกเลือกใช้

 

 

 

เวอร์เซเล-ลากา ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ไว้ให้ลูกหลานของพวกเราในอนาคต

 

เวอร์เซเล-ลากา ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม ได้จัดตั้งมูลนิธิโลโรพาร์ค สวนนกที่ใหญ่ที่สุดในโลก และให้การสนับสนุนการเพาะพันธุ์นกต่างๆ เพื่อปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ

 

สวนสัตว์โลโรพาร์ค ตั้งอยู่บนเกาะเตเนริฟ ประเทศเสปน ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1972 (พ.ศ.2515) จากจำนวนนกเพียง 150 ตัว ปัจจุบันได้ขยายเป็นสวนนกที่ใหญ่ที่สุดในโลก และแหล่งรวบรวมพันธุ์นกที่มากที่สุดในโลกเช่นกัน มีนกกว่า 4,000 ตัว กว่า 350 สายพันธุ์ ทั่วโลก

เรายังภูมิใจที่สวนสัตว์ชั้นนำจากทั่วโลก ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเวอร์เซเล-ลากา

 

เวลท์ โวเกลพาร์ค ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1962 โดยนักธุรกิจเยอรมัน Fritz Geschke สวนนกน้ำแห่งนี้เริ่มต้นด้วยนกน้ำสายพันธุ์ต่างๆ เท่านั้น
ปัจจุบันสวนเวลท์ โวเกลพาร์ค ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ได้เพิ่มจำนวนนก และสายพันธุ์นกมากขึ้น เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 4,000 ตัว กว่า 675 สายพันธุ์

เวอร์เซเล-ลากา และภมรชัย ซัพพลาย มุ่งเสริมสร้างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุ์สัตว์ ที่เน้นในการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และ สุขภาพร่างกายของสัตว์เลี้ยง เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์แนวคิดอนุรักษ์ให้แก่สังคม