Condition & Energy สภาพความพร้อม & พลังงาน
Cavalor ATP+ 20 Kg.
  • สารให้พลังงานสำหรับ ม้า Dressage โดยเฉพาะ
  • อุดมด้วยไขมัน จากผักเพื่อเพื่มพลังงานสะสมเพิ่มความทนทานให้กับม้า
  • วิธีใช้ : แทนที่ในอาหารประจำวัน 1 กก. ด้วย ATP+ 2 กก./วัน
  • Tip : สามารถใช้ ATP+ ในการปรับคุณภาพอาหารที่กินได้อย่างต่อเนื่อง